Human-centric Cybersecurity

OCHRANA LIDSKÉHO FAKTORU

NAŠE ŘEŠENÍ CHRÁNÍ TAKÉ TYTO VÝZNAMNÉ SPOLEČNOSTI

V době cloudových aplikací a programů BYOD mobilních aplikací již nestačí tradiční přístup zajištění ochrany dat, jenž byl založený na strategii ochrany perimetru a koncového bodu. A to z toho důvodu, že generuje příliš mnoho incidentů, které je téměř nemožné správně analyzovat, natož přijmout příslušná opatření. Proto Forcepoint zaměřuje pozornost na dvě
konstanty, které zůstavají i v době digitální transformace součástí většiny procesů. Jsou to DATA a UŽIVATELÉ. Hlavním cílem je pochopit kontext chování uživatelů při práci s daty, identifikovat nejrizikovější uživatele a na ně dynamicky aplikovat příslušné bezpečnostní politiky. 
Naše produkty
Kontroluje příchozí i odchozí
webový provoz na přítomnost
malware, zabraňuje přístupu na
nakažené webové stránky a
podobně jako Forcepoint E-mail
Security může zabránit úniku
citlivých dat protřednictvím tohoto
komunikačního kanálu (Enterprise
DLP pro Web). Web Security
chrání uživatele, ať jsou kdekoliv –
v kanceláři, při práci z domova
nebo na cestách.

Forcepoint Web Security

Forcepoint Email Security

Chrání před spamem a
phishingovými e-maily, které se
snaží doručit ransomware a
zero-day malware do podnikových
sítí přes firemní poštu. K této
ochraně využívá komplexní
analýzu každého e-mailu a sandboxing pro kontrolu
podezřelých příloh. V neposlední
řadě také kontroluje odchozí
e-maily s cílem zabránit úniku
citlivých dat protřednictvím tohoto
komunikačního kanálu (Enterprise
DLP pro E-mail).

Forcepoint UEBA

UEBA znamená User and Entity Behavioral Analytics. Tento nástroj sleduje míru rizika lidského faktoru (uživatele) pro kybernetickou bezpečnost tím, že poskytuje přehled o kybernetické aktivitě uživatelů a rozumí činnostem uživatelů, které mohou kritická data ohrozit. Analyzuje
velké množství dat ze stávajícího IT prostředí a vytváří hodnocení rizik pro jednotlivé koncové uživatele. Bezpečnostní týmy tak ví, kteří uživatelé představují největší bezpečnostní riziko a proč.

Forcepoint Web & Email Security

Ochrana webového a e-mailového provozu před malware s možností plnohodnotné integrace s Forcepoint DLP
Nejlepší produkty ve své třídě, které jsou navrženy pro bezproblémovou integraci se stávajícím prostředím.

Forcepoint Data Guard

Eliminace nákladných a časově náročných manuálních přenosů citlivých dat mezi sítěmi o různé úrovni důvěryhodnosti

Forcepoint CASB

Zabezpečení cloudových aplikací pomocí analýzy aktivit uživatelů při jejich používání včetně ochrany firemních dat.

Forcepoint DLP

Forcepoint NGFW

Nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení, včetně odolnosti proti AET (podle testů NSS Labs), centrální správu a vysokou dostupnost.
Poskytuje ochranu proti úniku dat se zaměřením na interakci uživatelů s daty on-premise nebo v cloudu.

Forcepoint UEBA

Umožňuje identifikovat nejrizikovější uživatele pro firemní aplikace a data na základě analýzy jejich chování.
ŘEKNĚTE SI O DEMOŘEKNĚTE SI O DEMO

Forcepoint DLP

Forcepoint CASB

Forcepoint NGWF

Zajišťuje ochranu duševního
vlastnictví, obchodního tajemství,
citlivých dat a osobních údajů
před odcizením na koncovém
zařízení, v síťovém provozu nebo v
cloudových aplikacích. Dále nástroj
umožňuje nalézt citlivá data a osobní
údaje v rámci IT infrastruktury pro
zajištění souladu s platnými
normami pro ochranu osobních
údajů. Systém obsahuje více než
370 předdefinovaných DLP politik,
které umožňují jeho rychlé
nasazení a podporují lokální
specifika (např. rodná čísla, čísla
karet, účtů apod.).
Nástroj Cloud Access Security Broker umožňuje organizacím bezpečně
používat cloudové aplikace typu
O365, Salesforce, ServiceNow a více než tisíc dalších Cloud aplikací a služeb. CASB monitoruje přístupy a způsob práce uživatelů s cloudovými
aplikacemi. To umožní
bezpečnostním týmům analyzovat
chování uživatelů a včas nasadit
příslušné bezpečnostní politiky,
včetně systému prevence ztráty
dat (DLP). Ty jsou z pravidla
navrženy tak, aby zastavily
exfiltraci dat z firemních i
nespravovaných soukromých
zařízení typu BYOD.
Ideální řešení pro zabezpečení síťové
komunikace pro organizace, které
potřebují účinně a s vysokou
mírou dostupnosti a bezpečnosti
chránit svá datová centra či
pobočky a přístupy do cloudu, při
vynaložení přiměřených nákladů
na vlastnictví (TCO). Forcepoint
NGFW je robustní firewall (např.
dle hodnocení NSS Labs), který
obsahuje granulární kontrolu
aplikací, systém prevence
narušení (IPS), podporu IPSEC i
SSL VPN, kontrolu obsahu paketů
(nikoliv pouze jejich hlaviček), a to
vše v efektivním, rozšiřitelném a
vysoce škálovatelném provedení.
Systém je také schopen normalizovat
síťový provoz a díky kontrole
všech vrstev odhalit pokročilé
metody útoku (tzv. Advanced
Evasion Techniques a dle NSS
Labs dosahuje 100%
účinnosti/zastavení AET).
O nás